MEZINÁRODNÍ PREZENTACE SPOLEČNOSTI SALTIC S.R.O.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost oblast podpory Marketing v současné době realizujeme projekt:

MEZINÁRODNÍ PREZENTACE SPOLEČNOSTI SALTIC S.R.O.
CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0005730
Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Cílem projektu je účast na zahraničních veletrzích v letech 2016 a 2018 za účelem zlepšení pozice na tuzemském i zahraničním trhu a zvýšení konkurenceschopné pozice.

Mezinárodní prezentace společnosti Saltic s.r.o. v letech 2019 – 2020

CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013440

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je internacionalizace žadatele, usnadnění vstupu na nové segmenty trhu a posílení konkurenceschopnosti žadatele, které bude docíleno skrze dílčí ekonomické přínosy projektu.

Select your currency